Suomenkielinen kotisivu
[ To the English version ]
Julkaisuja suomeksi | vierailla kielillä
Luentoja ja esityksiä | Suomenkielinen CV (pdf)
Academia.edu,
Research Gate
Jukka Oksa

 

Vanhempi tutkija (eläkkeellä),
dosentti, maaseutusosiologia, Itä-Suomen yliopisto,
Karjalan tutkimuslaitos, Joensuu (2010 asti).
Tmi Lammasoja tutkimuspalvelu, Lammasoja Research Service.
GSM 0400-261701
Mail: jukka.oksa (at) lammasoja.net

 

Tutkimusteemat

paikallisen kehitys, maaseutusosiologia,
teollisuuden paikallinen muutos,
sosiaalisten vaikutusten arviointi,
paikallinen tietoyhteiskuntakehitys (lisätietoja),

Tutkimushankkeita

Johtajana useissa kotimaisissa hankkeissa, joita ovat rahoittaneet mm. Suomen akatemia, KTM ja Sitra. Jäsen kansainvälisissä tutkimus- ja arviointihankkeissa, rahoittajina mm. Suomen ulkoministeri√∂, EU, World Bank ja Asian Development Bank.

Opetus

Olen pitänyt yliopistolla luentoja maaseutusosiologiasta, aluetutkimuksesta, Karjalan tasavallasta, informaatioyhteiskunnasta ja paikallisesta kehittämistoiminnasta. Joitakin luentoja, esitelmiä ja kirjoituksia on myös elektronisessa muodossa.

Muuta toimintaa

Olen toiminut työpaikallani mikrotietokoneiden käytön tukihenkilönä, erityisesti verkkoasioissa. Olen tehnyt useita kotisivujen kokonaisuuksia tutkimushankkeille ja perustin myös Euroopan maaseutusosiologian seuran elektronisen tiedotuslehden, jonka ensimmäinen toimittaja olin 1996-2001

Olen toiminut Alue- ja kuntatutkimuskeskus SPATIA:n asiantuntijana useissa tutkimus- ja arviointihankkeissa.

Asuessani Lahdessa 2010-2019 toimin aktiivisesti Päijät-Hämeen tutkimusseurassa, mm. hallituksessa ja vuosikirjan toimittajana. Samalla tein tutkimusta Lahden teollisuuden kansainvälistymisestä ja Heinola teollisuuden eri vaiheista. Muutin Turkuun 2019 ja seuraan täällä yhteiskunnallista ja poliittista elämää. Harrastan opiskelua avoimessa yliopistossa ja valokuvausta. Yhteys minussa elävään maalaispoikaan pysyy virkeänä, kun vietämme kesät Asikkalan Kalkkisissa.The Homepage in English
[ Suomenkieliseen versioon ]
Publications in Finnish | in foreign languages
Lectures and presentations | Curriculum Vitae (english)
Academia.edu
Research Gate
Jukka Oksa

 

Senior Researcher (retired),
Docent in rural sociology
University of Eastern Finland, Karelian Institute (until 2010)
Freelance researcher, Lammasoja Research Service (2010-19)
Mobile +358-400-261701

Research interests

Sociology of local development, rural sociology, local development activities,
restructuring of local industries,
social impact and evaluation studies,
local information society development (see separate page)

Research projects

I have been a leader in several Finnish research groups financed by the Academy of Finland, the Ministry of Commerce (KTM), and the Sitra Foundation. I have been a member of international research groups funded, for example, by Finnish Foreign Ministry, EU, the World Bank, and the Asian Development Bank.

Teaching

I have given lectures on local development, rural sociology, the Russian Karelia, information society, role of local communities in development. Some of the presentations are available in the web.

Other Activities

I have been a microcomputer support person at my work-place, especially in matters of electronic communication. I have put up and maintained several sets of webpages for our research teams and was also the founder and the first editor (1996-2001) of the electronic newsletter of the European Society for Rural Sociology.

I have been serving as an expert in various projects of SPATIA, the Centre for Regional Research (University of Joensuu, nowadays University of Eastern Finland).

After my retirement, while living in Lahti I was active in the Päijät-Häme Research Society as a member of its governing body and the yearbook editorial group. At the same time I studied the changes of manufacturing industries in the cities of Lahti and Heinola. I moved to Turku, a city of many kinds of valuable heritage, in 2019, and I have been following the economical and political life here. Some of my time is being spent in photography and studies in the open university. I feel connected to the rural boy inside me via the village of Kalkkinen, where we spend our summers.


[ To the English version | Sivun suomenkieliseen versioon ]

Updated Nov 19, 2021
jukka.oksa (at) lammasoja.net