Suomenkielinen kotisivu
[ To the English version ]
Julkaisuja suomeksi | vierailla kielillä
Luentoja ja esityksiä | Suomenkielinen CV (pdf)
Jukka Oksa

 

Vanhempi tutkija (eläkkeellä),
Maaseutusosiologian dosentti
Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos (2010 asti)
Itsenäinen tutkija ja valokuvaaja, Lammasoja tutkimuspalvelu
GSM 0400-261701
mail jukka.oksa (at) lammasoja.net
Jukka Oksa

 

Tutkimusteemat

maaseutusosiologia, maaseutupolitiikka,
paikallinen kehittämistoiminta, paikallinen tietoyhteiskuntakehitys,
sosiaalisten vaikutusten arviointi
Valittuja julkaisuja suomeksi, muilla kielillä.

Tutkimushankkeita

Opetus

Olen pitänyt luentoja maaseutusosiologiasta, maaseutupolitiikasta, Karjalan tasavallasta, informaatioyhteiskunnasta ja paikallisesta kehittämistoiminnasta. Joitakin luentoja, esitelmiä ja kirjoituksia on myös elektronisessa muodossa.

Muuta toimintaa

Olen toiminut työpaikallani muinoin mikrotietokoneiden käytön tukihenkilönä, erityisesti verkkoasioissa. Olen suunnitellut ja tehnyt useita kotisivujen kokonaisuuksia tutkimushankkeille ja perustin myös Euroopan maaseutusosiologian seuran elektronisen tiedotuslehden, jonka ensimmäinen toimittaja olin 1996-2001

Olen toiminut Alue- ja kuntatutkimuskeskus SPATIA:n asiantuntijana useissa hankkeissa, jotka koskevat maaseutua ja arviointitutkimusta.

Vuodesta 2010 olen toiminut aktiivisesti Päijät-Hämeen tutkimusseurassa.The Homepage in English
[ Suomenkieliseen versioon ]
Publications in Finnish | in foreign languages
Lectures and presentations | Curriculum Vitae (short), CV long
Jukka Oksa

 

Senior Researcher (retired),
Docent in rural sociology
University of Eastern Finland, Karelian Institute (until 2010)
Free lance researcher & photographer, Lammasoja Research Service
Mobile +358-400-261701
Email: jukka.oksa (at) lammasoja.net
Jukka Oksa

Research interests

Rural sociology, rural development policy, local development activities,
local information society development,
social impact and evaluation studies.
Selected publications in Finnish, in other languages.

Research projects

Teaching

I have been giving lectures on rural sociology, rural policies, the social development of Russian Karelia, information society development, role of local action in development. Some of the lectures and papers are available in the web.

Other Activities

Since several years I have been a microcomputer support person at my work-place, especially in matters of electronic communication. I have put up and maintained several sets of webpages for our research teams and was also the founder and the first editor (1996-2001) of the electronic newsletter of the European Society for Rural Sociology.

I have been serving as an expert of rural development and evaluation in various projects of SPATIA, the Centre for Regional Research (University of Joensuu, nowadays University of Eastern Finland).

Since 2010 I have been active in the Päijät-Häme Research Society.


[ To the English version | Sivun suomenkieliseen versioon ]

Updated December 2013
jukka.oksa (at) lammasoja.net