Suomenkielinen kotisivu
[ To the English version ]
Julkaisuja suomeksi | vierailla kielillä
Luentoja ja esityksiä | Suomenkielinen CV (pdf)
Academia.edu, Arto tietokanta
Research Gate
Jukka Oksa

 

Vanhempi tutkija (eläkkeellä),
Maaseutusosiologian dosentti
Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos (2010 asti)
Vapaa tutkija, Lammasoja tutkimuspalvelu
GSM 0400-261701
Mail: jukka.oksa (at) lammasoja.net

 

Tutkimusteemat

paikallisen kehityksen sosiologia, maaseutusosiologia, maaseutupolitiikka,
teollisuuden paikallinen muutos Lahti, Heinola)
paikallinen tietoyhteiskuntakehitys (lisätietoja),
sosiaalisten vaikutusten arviointi

Tutkimushankkeita

Johtajana useissa kotimaisissa hankkeissa, joita ovat rahoittaneet mm. Suomen akatemia, KTM ja Sitra. Jäsen kansainvälisissä tutkimus- ja arviointihankkeissa, rahoittajina mm. EU, World Bank ja Asian Development Bank.

Opetus

Olen pitänyt yliopistolla luentoja maaseutusosiologiasta, aluetutkimuksesta, Karjalan tasavallasta, informaatioyhteiskunnasta ja paikallisesta kehittämistoiminnasta. Joitakin luentoja, esitelmiä ja kirjoituksia on myös elektronisessa muodossa.

Muuta toimintaa

Olen toiminut työpaikallani muinoin mikrotietokoneiden käytön tukihenkilönä, erityisesti verkkoasioissa. Olen tehnyt useita kotisivujen kokonaisuuksia tutkimushankkeille ja perustin myös Euroopan maaseutusosiologian seuran elektronisen tiedotuslehden, jonka ensimmäinen toimittaja olin 1996-2001

Olen toiminut Alue- ja kuntatutkimuskeskus SPATIA:n asiantuntijana useissa tutkimus- ja arviointihankkeissa.

Eläkkeellä ollessani 2010-2018 olen toiminut aktiivisesti Päijät-Hämeen tutkimusseurassa, mm. hallituksessa ja vuosikirjan toimittajana. Samalla olen tehnyt tutkimusta Lahden teollisuuden kansainvälistymisestä ja Heinola teollisuuden eri vaiheista.The Homepage in English
[ Suomenkieliseen versioon ]
Publications in Finnish | in foreign languages
Lectures and presentations | Curriculum Vitae (short), CV long
Academia.edu
Research Gate
Jukka Oksa

 

Senior Researcher (retired),
Docent in rural sociology
University of Eastern Finland, Karelian Institute (until 2010)
Freelance researcher, Lammasoja Research Service (2010-19)
Mobile +358-400-261701

Research interests

Sociology of local development, rural sociology, local development activities,
local manufacturing industries in cities of Lahti and Heinola.
local information society development (see more),
social impact and evaluation studies.

Research projects

I have been a leader in several Finnish research groups financed by the Academy of Finland, the Ministry of Commerce (KTM), and the Sitra Foundation. I have been a member of international research groups funded, for example, by EU, World Bank, and Asian Development Bank.

Teaching

I have given lectures on local development, rural sociology, the Russian Karelia, information society, role of local communities in development. Some of the lectures and papers are available in the web.

Other Activities

I have been a microcomputer support person at my work-place, especially in matters of electronic communication. I have put up and maintained several sets of webpages for our research teams and was also the founder and the first editor (1996-2001) of the electronic newsletter of the European Society for Rural Sociology.

I have been serving as an expert in various projects of SPATIA, the Centre for Regional Research (University of Joensuu, nowadays University of Eastern Finland).

After my retirement I have been active in the Päijät-Häme Research Society 2010-2018 as a member of its governing body and the yearbook editorial group. At the same time I have done research on the changes of the local manufacturing industry in the cities of Lahti and Heinola.


[ To the English version | Sivun suomenkieliseen versioon ]

Updated Oct 26, 2019
jukka.oksa (at) lammasoja.net