Jukka Oksa
Suomenkielistä julkaisutoimintaa


2018

Oksa Jukka: "Sukuyritysten laajenevat ympyrät." Julkaisussa Muuttuva osaaminen. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2018. Toimittaneet Matti Oijala, Jukka Oksa, Heidi Andersson ja Ossi Nummela. Ss.38-45. Painotalo Plus Digital Oy, Lahti 2018.

Oksa Jukka: "Muotoilijan taitoa etsimässä." Julkaisussa Muuttuva osaaminen. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2018. Toimittaneet Matti Oijala, Jukka Oksa, Heidi Andersson ja Ossi Nummela. Ss. 94-103. Painotalo Plus Digital Oy, Lahti 2018.

2016

Oksa Jukka: "Lähteneiden Rasimäki." Teoksessa Kotona, kylässä, liikkeellä. Sivakka ja Rasimäki arjen ja mielen tiloina. Tutkijaryhmä: Pertti Rannikko, Maarit Sireni, Päivi Härkin, Hannu Itkonen, Seppo Knuuttila, Maria Lähteenmäki, Jukka Oksa ja Mikko Simula. Ss. 113-141. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1426. Helsinki 2016.

Knuuttila Seppo, Jukka Oksa & Pertti Rannikko: "Epilogi. Viidellä vuosikymmenellä." Teoksessa Kotona, kylässä, liikkeellä. Sivakka ja Rasimäki arjen ja mielen tiloina. Tutkijaryhmä: Pertti Rannikko, Maarit Sireni, Päivi Härkin, Hannu Itkonen, Seppo Knuuttila, Maria Lähteenmäki, Jukka Oksa ja Mikko Simula. Ss. 243-251. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1426. Helsinki 2016.

Kaikkien aikojen Salpausselkä. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2016. Toimittaneet Matti Oijala, Jukka Oksa, Ossi Nummela ja Heidi Andersson. Lahti 2016.

2015

Poimintoja Päijät-Hämeestä. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2015. Toimittaneet Matti Oijala, Jukka Oksa, Saara Hakaste ja Ossi Nummela. Lahti 2015.

2013

Jukka Oksa (2013): "Johdanto. Veden tajuaminen." Veden äärellä. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2013. Toimittaneet Jukka Oksa, Riitta Niskanen ja Matti Oijala. ss. 6-11. Lahti 2013.

Jukka Oksa: "Kuka toimii paikallisessa kehittämisessä." Korpisosiologi(aa). Pertti Rannikon juhlakirja. Toimittaneet Ismo Björn, Pekka Jokinen, Juha Kotilainen, Nora Schuurman ja Maarit Sireni. Ss. 24-34. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2013.

2012

Jukka Oksa: "Koko kansan tietoyhteiskunta." Toteutumattomat tulevaisuudet. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2012. Toimittaneet Kati Mikkola, Antti Karisto, Riitta Niskanen ja Jukka Oksa. Ss. 112-123.

2011

Jukka Oksa: "Seuranäyttämöiltä kesätapahtumiin: Kansalaisyhteiskunnan muutokset maaseudulla." Kansalaistahtoa ja vaikuttamista. Päijä-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2011. Toimittajat: Birgitta Stjernvall-Järvi, Riitta Niskanen, Jukka Oksa, Ville Marjomäki. Ss. 54-69.

Jukka Oksa: "Verkostojen ytimessä ovat kehittäjäyhteisöt - Tutkijan näkökulma yhteisöllisyyteen." Verkkolehti Korvesta ja valtateiltä 2/2011 (linkki verkkolehden artikkeliin).

2008

Jukka Oksa: "Kehittäjät kylässä." Teoksessa: Kylän paikka. Uusia tulkintoja Sivakasta ja Rasimäestä. Tutkijaryhmä: Seppo Knuuttila, Pertti Rannikko, Jukka Oksa, Tapio Hämynen, Hannu Itkonen, Heidi Kilpeläinen, Mikko Simula, Sinikka Vakimo ja Marjaana Väisänen. SKS:n toimituksia 1167. Helsinki 2008. Ss 241-259.

Jukka Oksa (2008): "Tankillinen maaseudun tulevaisuutta." Kirja-arvostelu teoksesta Tuomas Kuhmonen ja Hannu Niittykangas: Maaseudun tulevaisuus. Ajattelun käsikirja. (Julk. Maahenki 2008.) Maaseudun uusi aika, 16(2008):2, ss.73-75. 2008

2007

Jukka Oksa: "Kuusi karjalaa, kiitos!" Teoksessa: Marika Turkia & Timo Munne (toim.). AV-alan Venäjä-opas - Elokuvan rajanylitys. Joensuu: Karjalan Kanssa Kasvokkain -projekti, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2007. s. 7-13.

2006

Jukka Oksa: "Maaseudun alueellinen kehitys perustuu paikalliseen yhteistyöhön." Teoksessa: Riina Jalonen et. al. (toim). Uusi metsäkirja. Helsinki: Gaudeamus, 2006. s. 281-284.

Pasi Saukkonen, Jukka Sihvonen, Jukka Oksa, Esko Lehto, Timo Lautanen: Maaseudun yritysten neuvonta- ja kehittämistarpeet Pohjois-Karjalassa. YritysHarava-hankkeen tutkimusraportti. 2006. (Spatia raportteja:1/2006).

2005

Jukka Oksa: "Paikallisuus tietoyhteiskuntapolitiikan haasteena." Teoksessa: Virtuaalihalleja ja hyvinvointia. Suomalaisen tietoyhteiskunnan kehitys ja haasteet. (Kirjoittajat Antti Kasvio, Juha Nurmela, Marja-Liisa Viherä, Kaarina Hyvönen, Jukka Oksa, Olli Hietanen.) Sitran raportteja 50, Sitra Helsinki 2005, ss. 105-123.

2004

Esko Lehto & Jukka Oksa: Maaseudun menestystarinat Sotkamon kehittämisverkostot kansainvälisessä vertailussa. Oulun yliopisto. University of Oulu. REDEC Kajaani, Research Reports 10, Kajaani. 87 s.

Jukka Oksa, Sari Tuuva ja Johanna Uotinen: "Kansalaisuus sosiaalisen innovaation lähteenä." Teoksessa Tarmo Lemola & Petri Honkanen (toim.) Innovaatiopolitiikka - Kenen hyväksi, keiden ehdoilla? Gaudeamus, Helsinki 2004, ss. 202 - 214.

Jukka Oksa: "Paikallisuus ja yhteisöllisyys tietoyhteiskunnassa." Edisty. Tieke. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n julkaisu 1/2004, ss. 10-11.

2002

Jukka Oksa ja Jarno Turunen: "Paikallinen tietoverkko oppivan aluepolitiikan mallina." Teoksessa Seppo Sivonen (toim.): Yhteisö kehittämisen kentällä. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, N:o 30. Ss.191-202. Joensuu 2002

Jukka Oksa ja Jarno Turunen: Oppivan Vaara-Karjalan arviointitutkimus. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitoksen raportteja 1/2002. 83 s.

2001

Jukka Oksa: "Lähialueyhteistyötä maa- ja metsätaloudessa: Konevientiä, asiantuntemuksen siirtoa ja paikallista vapaaehtoistyötä." Teoksessa Pekka Hakamies, Ilkka Liikanen ja Heikki Simola (toim.) Sortavala rajakaupunki. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja N:o 132, Joensuu 2001. Ss. 137 -156.

2000

Jukka Oksa ja Jarno Turunen: Paikallinen kansalaisverkko - Oppivan Ylä-Karjalan arviointitutkimus. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen monisteita N:o 5/2000. 77 s.

1999

Jukka Oksa: "Kuusi mielikuvaa Karjalasta." Suomen Lähialueet 3/1999, Tilastokeskus, ss. 3-9

1998

Jukka Oksa (toim.) Koivuselkä - metsätyökylä Venäjän Karjalassa. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja 121. Joensuu 1998, 167 s.

Jukka Oksa: Syrjäkylä muutoksessa. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja N:o 30. Joensuu 1998. 300s.

1997

Jukka Oksa, Pertti Rannikko, Eira Varis: "Kylät kamppailevat elämästään ympäristöjärjestöjen ja tehometsätalouden puristuksessa." Venäjän aika 3/97, 19-21.

1996

Oksa, Jukka (1996) "Rasimäen neljä tulevaisuutta. Euroopan pohjoisen maatalouskylän vaihtoehdot." Kyläläiset, kansalaiset. Tulkintoja Sivakasta ja Rasimäestä. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja N:o 114, 237-258.

Jukka Oksa (1996) Epävarma elämä rajantakaisessa metsäkylässä. Rajaseutu 2/1996, 14-15.

1995 Oksa, Jukka ja Pertti Rannikko: Maaseudun muuttuvat merkitykset. Hyvinvointikatsaus 2/1995, Tilastokeskus, ss. 2-4.

Oksa, Jukka: "Globaalit muutokset ja maaseutu." Kirjaesittely teoksista Terry Marsden, Philip Lowe, Sarah Whatmore (toim. 1990) Gobal Restructuring. Global Processes and their Responses. Terry Marsden, Jonathan Murdoch, Philip Lowe, Richard Munton, Andrew Flynn (1993) Constructing the Countryside. Maaseudun uusi aika 1/1995, ss. 152-156.

Oksa, Jukka: "Kolmenlaista maaseutupolitiikkaa." Helsingin Sanomat, Vieraskynä, 14.1.1995.

1994

Oksa, Jukka (1994) "Maaseudun sankarin muuttuva tehtävät." Työ ja työttömyys (toim. Raimo Parikka). Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Väki voimakas 7. 1994, 351-368.

Katri Karkinen ja Jukka Oksa: Ruokaa metsätyökylille. Karjalan tasavallan metsäyhtiöiden aputalouksien kehittämisprojektin raportti. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja Sarja B:7, 80 s.

Oksa Jukka (1994, toim.) Syrjäisen maaseudun uudet kerrostumat. Joensuun yliopisto. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja N:o 110. Joensuu, 123 s.

Oksa Jukka (1994) "Kuulutko A-joukkoon, kehitätkö maaseutua?" Kirja-arvostelu Eero Uusitalon väitöskirjasta "Maaseutupolitiikan keinot". Maaseudun uusi aika 2/1994, ss. 106-109.

1992

Oksa Jukka, Rannikko Pertti, Eskelinen Heikki, Kantanen Keino, Pyy Ilkka (1992) "Maaseutu irti maataloudesta. Maaseudun kehit- tämisohjelman kommentointia." Yhteiskuntasuunnittelu Vol. 30 (1992):1, 8-12.

1991 Oksa, Jukka (1991) Yleinen tietoverkko maaseudun näkökulmasta. Liikenneministeriö, Julkaisuja 8/91. Valtion Painatuskeskus, Helsinki.

Oksa, Jukka: "Informaatioteknologia - maaseudun oljenkorsi?" Saimaalta Kolille. Karjalan tutkimuslaitos 1971-1991, 111-132. Joensuu 1991.

Oksa, Jukka (1991) "Moderni metsäsektori ja jälkimodernit arvot." Metsä ja puu 4/91, 27-29.


Tallennettu, joulukuu 2018 -jo