K. Karkinen

Katri Karkinen

MMM, YTT, vs. yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Linkkejä:

Väitöskirja:
Sitkeä sissi – turkistarhaaja yhteiskunnan muutoksessa.
Joensuun yliopisto, yhteiskunta- ja aluetieteiden tiedekunta. 2009
Linkki pdf-tiedostoon

Lisensiaattitutkimus
Turkis, teollistuminen ja ympäristötietoisuus. Turkistuotannon vaiheita Juuassa.
Ympäristöpolitiikan lisensiaatintutkimus. Joensuun yliopisto
Yhteiskuntapolitiikan laitos. 2005
Linkki pdf-tiedostoon

Isovanhempani

Itä-Suomen yliopiston asiantuntijarekisteri, Katri Karkinen

 

Päivitetty 7.7.2011
JOksa